D-HLR insatspersonal

Omsorg & Behandling utbildar insatspersonal i Hjärt-lungräddning. En utbildning som räddar liv.

D-HLR insatspersonal

Som deltagare i vår utbildning D-HLR får du lära dig att
 
 • lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • behandla personer med hjärtstopp med defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
 • största delen i utbildningen är praktisk träning
 • efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer
 • efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning                  
                                                               
Lärandemål för grundutbildning i D-HLR
 
Efter genomförd utbildning ska du kunna
 
 • veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik samt använda andningsmask
 • behandla en person med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för D-HLR
 • behandla en person med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer
 • förstå vikten av regelbunden träning
 
Våra instruktörer har lång erfarenhet från sjukvården och är legitimerade sjuksköterskor.
 
Hjärtstartare
Genomgång och demonstration av hjärtstartare.
Starta hjärtstartaren och följa instruktioner och
information om defibrillering för att starta hjärtat
 
Kursinnehåll
För att hålla utbildningen uppdaterad praktiskt och teoretiskt, kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer, så rekommenderar vi att man gör en uppföljning av sin utbildning en gång per år.  
 
Hjärtstartare i kombination med HLR räddar liv!
Tidsåtgång: 3-4 timmar/ kurstillfälle
Antal deltagare: 4-6 personer
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång per år
 
Förkunskaper D-HLR
 • inläst kursbok D-HLR
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat
 
Vi säljer hjärtstartare, vill du eller ditt företag ha offert på hjärtstartare med utbildning vänd er med förtroende till oss!

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA