Sjuksköterska

Kund

Sjuksköterska

Leg. sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens

Omsorg & Behandling kan självklart erbjuda bemanning av Leg. sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Vi lägger stor vikt med att matcha rätt sjuksköterska till rätt uppdrag genom att så långt som möjligt säkerställa rätt kompetens och intresse för rätt uppdrag. Vi har specialistkompetens inom olika områden. Barn, kirurgi, dialys, operation, anestesi, mm.
 
Vår personal är företagets allra viktigaste resurs och urvalet sker noggrant genom rekryteringsprocessen. Vi har krav på minst två års erfarenhet, referenstagning (två chefsreferenser), personlig intervju och vi utför årlig kontroll hos Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och Inspektionen av vård och omsorg (IVO) för eventuell anmärkning, prövotid eller disciplinpåföljd. Kontrollen omfattar både anmälningar till HSAN och tillsynsärenden i Socialstyrelsens/IVO:s diarium.

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA