Norsk legitimation

Norsk legitimation

Ansöka om Norsk legitimation, "Autorisasjon".
För att få arbeta som sjuksköterska i Norge krävs det att du har en norsk sjuksköterskelegitimation, "autorisasjon". Den behandlande instansen för ansökan om norsk legitimation heter "Statans autorisasjonskontor för helsepersonell", SAK. Ansökningsprocessen tar ca 4-6 veckor. Den norska sjuksköterskelegitimationen du sedan erhåller utfärdas att gälla resten av din karriär. Ansökningsprocessen består av flera steg och det är viktigt att göra "rätt från början" då ev kompletteringar kan dra ut på processen med flera veckor. Du måste bifoga flera olika dokument samt göra en inbetalning för att ansökan ska vara komplett.

VI har nedan sammanställt de fyra stegen som utgör Din ansökan! Dessa steg baseras på SAK.no´s ansökninsguide för autorisasjon. Originalguiden finner du i följande länk:

http://www.sak.no/english/Sider/default.aspx

Steg 1- Fyll i ansökningsblankett

Fyll i ansökningsblanketten för norsk autorisasjon via SAK.no eller via följande länk:

http://www.sak.no/slik-soker-du/skjema/Documents/Application%20Form%20for%20Authorisation%20and%20Licence%20as%20Health%20Personnel%20in%20Norway.pdf

För att det inte ska bli fel i din ansökan följer här en lathund på vad det är som efterfrågas i det olika fälten

*Surname/Family name: Ditt efternamn.

*Given Name(s): Dina namn, i den ordning de står angivna i ditt pass.

*Postal Address: Hemadress.

*Postal Code: Postnummer.

*E-mail Address: Din e-postadress.

*Telephone: Ditt telefonnummer, skriv Sveriges landskod “0046” följt av ditt telefonnummer, minus den första nollan. Exempel: Om ditt telefonnummer är “070 1234567” skriver du “0046 70 1234567”

*ID Number (DD.MM.YYYY): Har du redan ett norskt personnummer, eller ett tillfälligt norskt D-nummer, skriver du det. Annars skriver du din födelsedata i formen dag.månad.år (DD.MM.YYYY).

*I hereby apply for: Kryssa i rutan för authorisation.

*Health personell category: Fyller du i blanketten elektroniskt väljer du General Nurse, annars skriver du detsamma för hand.

*Description / name of examination or test: Sjuksköterskeexamen, går bra att det står på svenska.

*Date of passing (DD.MM.YYYY): Skriv datumet som står på ditt examensbevis, återigen i formatet dag.månad.år.

*Country of qualification: Välj/skriv Sweden.

*List of enclosures: Fältet för bilagorna. Här ska du använda minst fyra rader. På första raden skriver du “Kopia av examensbevis, sida 1”.  Andra raden “Kopia av examensbevis, sida 2”. Tredje raden “Kopia av svensk sjuksköterskelegitimation”. Fjärde raden “Kopia av pass”. Sedan ska varje arbetsintyg få en rad var.

*Encl. No: Fyll i 1 för rad ett, och så vidare till och med 4 som kommer stå på samma rad som “Kopia av pass”, och så vidare för arbetsintygen.

*Place: Stad du är i när du skriver under dokumentet.

*Date: Dagens datum när du skriver under dokumentet.

*Signature: Din underskrift, skriv med blå bläckpenna.


Steg 2- Bifoga vidimerade bilagor. 

Med din ansökan måste du skicka med kopior på vissa obligatoriska dokument, dessa är följande;

- Pass, ska vara av bra kvalité och framgå tydligt vem passbilden föreställer.

- Utbildningsbevis (yrkesexamensbevis)

-Arbetsintyg (har du arbetat mer än 5 år räcker det med arbetsintyg för de senaste 5 åren).

-Kvitto från din bank som styrker avlagd  handläggningsavgift (se steg 3).

-Svensk sjuksköterskelegitimation från Socialstyrelsen. From 1:a juli 2014 måste även Socialstyrelsen i ett intyg bekräfta att du har en legitimation och att den fortfarande är giltig. Detta sker via ett intyg som heter Certificate of Current Professional Status (CCPS). Läs om hur du ansöker om intyget via följande länk: http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/intyg-yrkesbehorighet. Observera att Socialstyrelsen ska skicka intyget direkt till SAK, därför fyller du i följande adress där adress efterfrågas:

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)
Postboks 8053 Dep
0031 OSLO

De vidimerade kopiorna ska nu märkas med samma nummer som du tilldelat dem i ansökningsblanketten. OBS! Du ska skicka in kopior på ovanstående dokument och aldrig originalhandlingar. Kopiorna måste vara vidimerade på varje sida, bekräftade att stämma överens med originalhandling. Detta görs med en stämpel och underskrift på varje kopierad sida av en person/instans som har rätt att utföra vidimeringen. Endast följande instanser kan vidimera dina kopior:

- Utbildningsenheten där du fått din utbildning

- Advokater

-Ambassader och konsulat

- Notarius publicus

-Offentliga instanser ex. Arbetsförmedlingen, polisen.


Steg3-Betalning

För att ansökan ska börja behandlas krävs en betalning av handläggningsavgift.  Kostnaden för norsk autorisasjon/sjuksköterskelegitimation är NOK 1665. Betalning ska ske till följande konto:

Bankkonto;  7694.05.16796
SWIFT/BIC DNBANOKK
IBAN  NO8876940516796

Bank: DNB, 0021 Oslo

Ditt namn och födelsedatum/personnummer ska stå med som referens på inbetalningen. (Ska stå med i upplysningsfältet på inbetalningen). Detta är mycket viktigt för att SAK ska kunna hitta och identifiera din inbetalning när den kommer in.

Handläggningsavgiften måste betalas in i NOK och eventuella transaktionskostnader betalas av dig som ansöker om legitimationen. (Markera i betalningen att den ska ske i valutan NOK samt kryssa i att du står för mottagarens eventuella kostnader när det gäller transaktionsavgifter).

När din inbetalning har blivit registrerar av din bank måste du få ut en kopia på inbetalningen via din bank och skicka med denna kopia i ansökningen tillsammans med de andra bilagorna (steg 2). Observera att handläggningen av ansökan inte påbörjas förrän kopia på inbetalning av handläggningsavgift inkommit till SAK. 

Kostnaden för den norska legitimationen återbetalas av oss på Omsorg & Behandling om du arbetar  i Norge i 100 h eller mer.

Steg 4- Skicka in din ansökan

Din ansökan och alla bilagor skickas in till SAK på adressen:

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Postboks 8053 Dep

0031 OSLONORGE

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA