Utbildning

Om du är först att påträffa en allvarligt sjuk eller skadad människa, kan du göra en viktig insats i väntan på ambulans. Vi utbildar våra konsulter i hjärt- och lungräddning, men vi erbjuder även utbildningar externt.

Utbildning

Kvalité för dig som kund
Våra konsulter utbildas kontinuerligt i hjärt- och lungräddning

Kompetensutveckling för dig som konsult
Som Konsult hos oss har du möjlighet att få gå utbildning till instruktör i bland annat S-HLR och ta ansvar för intern och/eller extern utbildning.

Våra utbildningar
Vi använder oss av aktivt lärande som pedagogisk modell och med de standardiserade utbildningar kvalitetssäkrar vi lärandet och motiverar kursdeltagarna till att utföra HLR med hög kvalitet.

Implementering av utbildning och utrustning samt utvärdering i organisationen är grunden för en fungerande första hjälpen organisation på arbetsplatsen.

Livräddande första hjälpen till barn
Vi använder oss av aktivt lärande som pedagogisk modell och med de standardiserade utbildningar
I den här utbildningen i barnolycksfall, akut omhändertagande, livräddande första hjälpen och hlr för barn lär vi deltagarna att uföra livsuppehållande åtgärder då barn tex drabbats av plötsligt andningsstopp eller råkar ut för en olycka. Barnolycksfall och Första Hjälpen innefattar alla skador och risker som våra barn och ungdomar utsätts för under dagen på förskolan, skolan och under aktiviteter i och utanför hemmet. 

HLR/AED
I utbildningen HLR/AED lär våra instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får lära sig agera vid ett hjärtstopp, göra HLR, använda hjärtstartare samt hur de ska agera vid ett luftvägsstopp. 

D-HLR 
Grunden vid behandling av hjärtstopp är vanlig hjärt-lungräddning (HLR). Men med enbart HLR startar man sällan hjärtat igen, utan det som normalt krävs är strömstötar från en hjärtstartare. Defibrillator och AED är två andra namn för samma sak.

Den närmaste stunden efter att hjärtat har stannat så råder oftast ett elektriskt kaos i hjärtat, och pumpförmågan har därmed upphört. Med en eller flera strömstötar kan man då göra en defibrillering, vilket kan liknas vid en "omstart".

Utan hjärtstartare är överlevnadschansen inte mer än några få procent, men med en hjärtstartare som kan börja användas direkt så ökar vi överlevnadschansen mångfaldigt. 

Luftvägsstopp
När en person sätter något i luftstrupen kallas det för luftvägsstop. Det är direkt livshotande och personen får svårt att andas, hosta och prata. Om ingenting görs kommer personen inom kort att drabbas av akut syrebrist i hjärnan och bli medvetslös.

Tecken på att en person har satt ett främmande föremål i luftstrupen kan även vara ansträngd andning, pipig röst, skrik med vag hes stämma. Om personen håller sig om halsen kan det vara ett tecken på luftvägsstopp eftersom det som fastnat kan göra ont.

Denna kurs ingår i de övriga kurserna, den går även att boka som enskild del och anpassas då efter just era förutsättningar. 

S-HLR
Utbildningen i S-HLR riktar sig till all personal inom vården. Utbildningen syftar till att kunna behandla en patient med hjärtstopp med hjärt-lungräddning (HLR), syretillförsel och defibrillering.

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA